Vrijwilligers gezocht !

Humanitaire corridor – eerste bijeenkomt op – maandag 23 april om 19u

De “humanitaire corridor” komt voort uit een akkoord dat de verschillende geloofsgemeenschappen in ons land eind vorig jaar hebben gesloten met de federale regering. Toen werd overeengekomen dat in totaal 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen met een humanitair visum op legale wijze naar België overgevlogen konden worden.

De organisatie ligt in handen van Caritas International. Zij voorzien, in samenspraak met ons bisdom, voor gepaste woonst.

De betrokken Syrische gezinnen werden geselecteerd op basis van “kwetsbaarheid”. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek.

Om deze gezinnen goed te omringen en hen het praktische leven in Vlaanderen te kennen, zijn we op zoek naar vrijwilligers die samen een onthaalgroep willen vormen.

Een eerste infomoment is gepland op maandag 23 april om 19u.

Deze bijeenkomst vindt plaats in De Loodsen, Sint Jacobsmarkt 43 te Antwerpen.

Wilt u meer informatie of wenst u zich nu reeds aan te melden als vrijwilliger, dan kunt u steeds terecht bij Christine Vandebuerie op het nummer 0478 67 53 13 of per mail: vandebueriechristine@gmail.com