20 Jaar Platform Noodhulp onder Protest

 In 1997 was er een eerste ontmoetingsdag Noodhulp onder protest. Een heleboel Antwerpse verenigingen -waar armen het woord nemen- waren erbij. Toen bleek dat veel parochies en vrijwilligers voedsel uitdeelden aan mensen die het nodig hadden. Tijdens de eerste bijeenkomsten van het platform werd vooral uitgewisseld rond de beweegreden om voedsel te bedelen. Was dit wel een waardige manier om met mensen om te gaan en hoe kunnen we alsnog signalen geven aan het bestuur dat voedselhulp niet zou mogen bestaan?

20 jaar later ‘vieren’ we de verjaardag van dit platform., Ondanks de idee dat deze organisaties overbodig zouden zijn na al die jaren helaas niet waargemaakt is, geven we de moed niet op. En de inzet van talloze vrijwilligers met het hart op de juiste plaats vieren we graag!

Naar aanleiding van de deze verjaardag duiken we samen in de evolutie van een aantal van deze noodhulporganisaties