Meteen naar de inhoud

over ons

ontstaan

Vroeger…

In 1993 startte De Loodsen met haar organisatie in het Begijnhof aan de Ossenmarkt. In 2000 nam de organisatie haar intrek in het gebouw op de Sint-Jacobsmarkt, een voormalig klooster van de Apostolinnen. Dit klooster werd in 1906 opgericht om meisjes uit minder gegoede families de kans te bieden een toekomst voor zichzelf uit te bouwen. Deze school groeide vervolgens uit tot een erkend onderwijstype waarbij meisjes uit alle rangen van de maatschappij les konden volgen.

missie

En nu….

De Loodsen heeft het werk van de zusters opnieuw vorm gegeven en biedt vorming en ondersteuning aan personen die zich inzetten voor vrijwilligerswerk.

Anderzijds zet de organisatie zich in om via een aantal projecten ondersteuning en kansen te geven aan maatschappelijk kwetsbare groepen die uit de boot vallen.

Raad van bestuur

Onze Raad van Bestuur vergadert tweemaandelijks

Voorzitter: Frank Morlion (Voorzitter ad interim)

Andere leden: Dominic Verhoeven, Harry Harding, Paul Scheelen, Annemie Luyten, Fernand Cooreman, Annemie Sterckx

Partners in huis

Caritas Vlaanderen

Caritas Vlaanderen beheert een referentieadres voor rondtrekkenden, op dinsdag- en donderdagnamiddag is er permanentie. Heel wat rondtrekkenden bevinden zich in een penibele situatie waarin eerst en vooral het recht op waardige ‘huisvesting’ niet vervuld geraakt. Daarnaast spelen er ook zaken zoals schulden, ongeletterdheid, gebrekkige tewerkstelling, geen toegang tot reguliere hulpverlening,… Het hulpverleningsvraagstuk is complex. Caritas Vlaanderen kiest resoluut voor een mens- én krachtgerichte aanpak, met ruimte voor outreaching.

https://caritasvlaanderen.be/nl/referentieadressen-antwerpen

Without Walls

De vzw Without Walls, afgekort WW, is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij. Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten, in respect voor elkaar.

https://www.withoutwalls.be

LUS

Lus brengt mensen in verbinding. Vrijwilligers brengen familie, vrienden, buren en kennissen bij elkaar. Zo creëert Lus steeds nieuwe, unieke groepen mensen die samen praten en nadenken. Iets samen dragen werkt versterkend en zo ontdekken we de kracht van en tussen mensen.

https://www.lusvzw.be