Meteen naar de inhoud

Parochie Sociaal

Parochie Sociaal

Parochie Sociaal biedt sinds 2013 een luisterend oor en een financieel steuntje voor gezinnen in precaire levenssituaties. Deze gezinnen zijn vooral afkomstig van de Balkan en vertoeven hier al vele jaren. Elke maandag- en vrijdagvoormiddag onthalen vrijwilligers in de pastorie van de Sint-Jorisparochie tientallen hulpzoekers.

Voor wie?

Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië vanaf 1991 en de daarop volgende oorlogen vluchtten honderdduizenden mensen uit de Westelijke Balkan naar Noordwest-Europa. Vooral Roma kregen het tijdens deze oorlogen zwaar te verduren.

De meeste van onze gezinnen vluchtten naar Antwerpen om een menswaardige toekomst op te bouwen. Maar ze krijgen geen enkele steun van de overheid gezien vele landen niet meer als crisisgebieden worden aanzien. Sommige gezinnen hebben aanspraak op medische waarborg en de kinderen hebben het recht naar school te gaan.

Veel vaders keren terug naar hun land van herkomst omdat ze ondervinden hoe zwaar het leven hier is. De moeders blijven in Antwerpen omdat de kinderen hier geboren zijn, naar school gaan en goed geïntegreerd zijn. Het uitzicht op erkenning als vluchteling is ondertussen nihil. Daarom hebben deze (eenouder)gezinnen onze steun nodig.

Wat doen we?

Bij Parochie sociaal beschouwen we het als onze belangrijkste taak een stukje waardigheid aan mensen terug te geven die alles kwijt zijn. Armoede en uitsluiting leiden tot een mensonwaardig leven. Daarom luisteren we elke maandag– en vrijdagochtend in de pastorij van Sint-Joris vanuit presentie, aandachtig naar elk uniek verhaal. Wij beheren ongeveer 200 dossiers. Elk van deze dossiers kent een dramatisch levensverhaal.

Een financieel steuntje

Door het parochiale hulpfonds van Sint-Joris en het sociale project van de St.-Paulus-parochie kunnen wij ook financieel bijspringen als onze gezinnen de eindjes écht niet meer aan elkaar kunnen knopen. Luiers, babymelk of medicatie zijn voor deze mensen vaak onoverkomelijke uitgaven. Maar ook voor schoolrekeningen of –uitstappen, kleding en schoenen steunen we onze gezinnen waar de nood het hoogst is.

Doorverwijzing

Naast onthaal proberen we de gezinnen ook wegwijs te maken in het circuit van hulpverlening. Zo verwijzen we hen vaak door naar andere hulporganisaties zoals Onthaal St.Antonius, Dokters van de wereld, De Kraamvogel, Teledienst etc. Met tientallen organisaties in het Antwerpse werken wij nauw samen.

Vrijwilligers

Parochie sociaal bestaat inmiddels al enkele jaren en is sinds 2015 onder de hoede gekomen van De Loodsen. Het project wordt gedragen door een vijftal enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers in dit project staan stevig in hun schoenen terwijl ze een stuk op weg gaan met deze gezinnen. Vanuit presentie benaderen we eenieder vrij van oordeel in alle omstandigheden van hun leven. In hoop en wanhoop bij mensen blijven en meeleven is onze missie.

Regelmatig zijn er overlegmomenten met vrijwilligers en medewerkers waarbij ervaringen gedeeld worden en dieper in kan worden gegaan op specifieke hulpvragen van de gezinnen.

Toekomst

Sociale uitsluiting van kwetsbare groepen blijft een grote uitdaging in onze huidige maatschappij. Daar willen we bij Parochie sociaal tegen blijven strijden in de toekomst.

Continuïteit en voortzetting van ons project is dan ook onze missie!