Meteen naar de inhoud

Platform Noodhulp onder Protest

15966765_10153905439661618_756890034_o

Platform Noodhulp onder Protest

Met Platform Noodhulp Onder Protest neemt De Loodsen sinds 1997 een standpunt in met de verschillende voedselbedelende organisaties in en rond Antwerpen omtrent noodhulp. Het Platform brengt een aantal keer per jaar alle Antwerpse verenigingen, die voedselbedeling en materiële hulp voorzien, samen.

PNOP

Het Platform Noodhulp onder protest (kortweg PNOP) ondersteunt enerzijds verenigingen en organisaties die geconfronteerd worden met mensen die materiële hulp nodig hebben en blijft op deze manier signalen geven dat het bestaansminimum in Vlaanderen te laag is.

Vijf keer per jaar wordt een uitgebreid overlegmoment georganiseerd waarop alle actoren aanwezig zijn. Het doel van deze platformvergaderingen is om signalen van onderuit te verzamelen, het onderling netwerk te versterken en te zorgen voor goede informatiedoorstroming.

Voedselbedeling

Voedselbedeling is bedoeld als concrete onmiddellijke materiële ondersteuning en fungeert als contactmiddel. Samen met de kwetsbare– en kansarmen willen we zoeken naar constructieve oplossingen voor hun maatschappelijke situatie.

De voeding die deze organisaties bedelen, wordt via verschillende kanalen verzameld. Twee belangrijke verdelers zijn de voedselbank en voeding van de Europese unie. Om EU-voeding te bekomen, dienen organisaties aan diverse criteria te voldoen. Daarnaast worden er vaak acties georganiseerd door grootwarenhuizen.

Het uitdelen van voeding blijft een uitdaging. Hoe ga je om met mensen aan wie je voedsel geeft? Hoe behandel je ze met respect? Zijn er andere manieren te vinden? Ook dit zijn aspecten die aan bod komen op de platformvergaderingen.

Vrijwilligers

 Meer dan 20 organisaties zijn inmiddels lid van het PNOP.

Al deze verenigingen, die materiële hulp en onthaal verzorgen voor kwetsbare groepen in onze samenleving, worden gedragen door tientallen vrijwilligers. Mensen die elke dag op weg gaan met zij waarvoor het dagelijkse leven een strijd is in een oorlog die ze elke keer opnieuw lijken te verliezen.

Deze organisaties zorgen ervoor dat toch enkele basisbehoeften kunnen ingevuld worden.

Samenwerking

Het PNOP werkt nauw samen met de Stad Antwerpen en het OCMW om gezamenlijk gehoor te kunnen geven aan de actuele noodhulp. Een nood die steeds in verandering is, maar eveneens, jammer genoeg, een gevestigde waarde blijft.

Vanuit het Platform groeide ook de werkvorm van sociale kruideniers waarmee we blijven samenwerken. Daarnaast is doorverwijzing naar verschillende hulporganisaties als Kind & Gezin, De Kraamvogel etc. eveneens onmisbaar.

Geen kruimels, maar rechten

Alle gegevens over organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding worden samengevat in onze brochure ‘Geen Kruimels, Maar Rechten’. Dit boekje biedt een eerste handreiking voor vrijwilligers en heeft als doel hulpvragers op een efficiënte manier te kunnen doorverwijzen.

Het PNOP is al bijna 20 jaar een continue alarmbel voor armoedebestrijding. Het is echter niet de bedoeling om van de bedelingen een definitief en blijvend systeem te maken.

De uiteindelijke doelstelling is om noodhulp overbodig te maken.

Meer over PNOP

20 Jaar Platform Noodhulp onder Protest

Leden van het PNOP

Kruimels