Meteen naar de inhoud

De Overzet en Overstap

Projectlogo_3

De Overzet

De Overzet is een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen, zonder wettig verblijf met medische zorgen. De Loodsen biedt hen tijdelijke opvang in een oud studentenhuis in de Lange Leemstraat in Antwerpen. In 2009 ging dit project van start vanuit een samenwerkingsverband met Dokters Van De Wereld, CAW Adviescentrum migratie (voordien PSC) en De Loodsen.

De Overstap

De Overstap biedt tijdelijke opvang aan vrouwen met of zonder kinderen die recent verblijfspapieren kregen of snel zullen krijgen. Het gaat om alleenstaande mama’s die erg snel alles op de rails moeten krijgen om een inkomen te kunnen ontvangen en daarbij op zoek moeten gaan naar een eigen woonst. We proberen ze na 6 tot 8 maanden klaar te stomen voor een zelfstandig leven in onze stad als sterke vrouwen.

De vrijwilligers helpen de vrouwen om het reilen en zeilen in Antwerpen beter te leren kennen, zodat ze de stap naar zelfstandig wonen kunnen zetten. Dit gebeurt al doende door het leven in huis, maar ook door deel te nemen aan de activiteiten uit de buurt, Nederlandse les, zoeken naar werk,…

Voor wie?

De Overzet biedt tijdelijke opvang voor vrouwen zonder wettig verblijf met medische problemen. Deze vrouwen kunnen al dan niet zwanger zijn of reeds kinderen hebben. Ze hebben acuut nood aan onderdak en hebben vaak geen of zeer weinig netwerk. De dames en kinderen kunnen tot twee jaar verblijven in het huis.

Samenwerking

Kandidaten voor opvang in De Overzet komen via CAW ‘Adviescentrum migratie’ of ‘Dokters Van De Wereld’ bij De Loodsen terecht. De begeleiding van de huisbewoners wordt door een stuurgroep van deze organisaties opgevolgd. Samen trachten we een sterker draagvlak te creëren voor deze vrouwen en op deze manier mee te werken aan betere toekomstperspectieven.

Vrijwilligers

Rond de projecten staat een groep vrijwilligers, met elk hun eigen kwaliteiten, waar de vrouwen op kunnen rekenen. Zij zullen vanuit presentie de vrouwen steeds met warme aandacht, liefdevol en vrij van oordeel benaderen in alle omstandigheden van hun leven. Verder worden de dames ook op praktische vlakken ondersteund en organiseren we regelmatig gezamenlijk een uitstap.

De Overzet is meer dan opvang alleen. Samen met de vrijwilligers organiseren we op regelmatige basis een activiteit buitenhuis. Een bezoek aan de kinderboerderij of een dag naar zee staat steevast op het programma.