Projecten

Missie

Met onze projecten willen we telkens opnieuw ingaan op de noden van kwetsbare groepen in onze stad. Noden van mensen die zich vaak in de kantlijn van onze maatschappij bevinden en niet terecht kunnen in reguliere hulpverlening allerhande.visie-en-missie-6

Voor deze minderheidsgroepen die uit de boot vallen, proberen we via onze projecten ondersteuning te bieden met respect voor integriteit van de mens en de diversiteit in onze samenleving.

Steun

Het kloppend hart van onze werking is de inzet en participatie van alle vrijwilligers. Zonder hen, maar ook zonder alle financiële giften kunnen onze projecten niet blijven bestaan. Gezien onze VZW geen vaste subsidiekanalen heeft, zijn we aangewezen op giften en fondsen.

Ook jij kan mee onze mensen en gasten op weg naar een betere toekomst loodsen.

Steunen kan via rekeningnummer van De Loodsen
IBAN BE33 0012 7977 4146

Heb je graag een fiscaal attest? Dan stort je best op rekening
IBAN BE80 7765 9023 3377 Met vermelding: project 8369 van
Caritas Hulpbetoon vzw
Liefdadigheidsstraat 39
1210 Brussel
Bedankt hartje zonder kader

Alvast van harte bedankt!