“Het volk dat in duisternis gaat, zal aanschouwen GROOT LICHT”

Zingen we in deze aanlooptijd naar Kerstmis. Het is zo maar geen goedkope verzuchting, maar wel de hunkering van alle tijden, van mensen en volkeren dat er gerechtigheid zou geschieden. Dat er een einde komt aan het wapengekletter, aan het verdrijven van mensen uit hun woongebieden, aan de honger en de vereenzaming, aan de kloof tussen arm en rijk… Zo leert ons het kerstverhaal: dat God geboren wordt als een kind in een stal, en dat hij erkend wordt door mensen die heel eenvoudig maar attent in het leven staan.

In deze laatste  Kapstok van dit aparte jaar 2021 met zijn ups en downs, willen we jullie laten delen in het bezig zijn van medewerkers in de  Loodsen. Luc Desmet hielp ons om te luisteren naar het leven zoals het gaande is in deze coronatijd. In onze projecten viel er veel weg en sommige mensen moesten afhaken. Het is een speciaal nummer geworden, waarin je misschien iets terug vindt van je eigen bezig zijn, het telkens opnieuw beginnen, voorzichtig, maar hunkerend dat iedereen er weer zou mogen bij horen. Heel veel zaken vielen weg, maar we hopen dat we bij de essentie gebleven zijn en dat de tijd stilaan terug komt dat we weer de deuren mogen open zetten en mekaar stimuleren om mensen te omarmen, vooral de ongeziene en kleine mens.

Wij zijn ontzettend dankbaar om de velen die ons steunden, we hopen dat dit zo mag duren zodat we het schip van de Loodsen ook volgend jaar in bevaarbaar, helder water kunnen laten dobberen.

Annemie Luyten