Bijbelavonden en Open-Rouwgroep

Met de Bijbel in de hand, bezien we samen der wereld stand…
Wat een pretentie. En toch… In de maand maart, midden in de Vastentijd, gaan we samen met wie dat wil “Bijbel en krant” tegelijkertijd lezen. Wat is er bv te zeggen over vrijheid, over verbondenheid, over verontwaardiging of over compassie? Begrippen die regelmatig gebruikt worden in kranten, in actualiteitsprogramma’s, op sociale media, woorden die er zelfs toe leiden dat
onze samenleving steeds gepolariseerd wordt. We zoeken naar mogelijkheden om deze polarisatie tegen te gaan. Samen hopen we kansen tot verzoening op te delven.

Paul Scheelen (priester), Bert Dicou (dominee in Antwerpen-Zuid), Annemie Luyten (De Loodsen) en Ina Koeman (gepensioneerd dominee) bereiden deze avonden voor en hopen op inspirerende samenkomsten. Dat kan natuurlijk alleen maar lukken als u erbij
bent. Er zal telkens een inleiding zijn, maar we hopen vooral op open gesprekken. We hebben de thema’s verdeeld, maar zullen elke avond alle vier (zoveel mogelijk) aanwezig zijn om samen met u deze bijeenkomsten te beleven. Op zoek naar verbinding!

We komen samen op 9, 16, 23 en 30 maart 2022. We beginnen telkens om 19.30 en stoppen om 21.30uur. U bent welkom vanaf 19.15.
De kosten zijn: 25€ voor de vier avonden (7€ per keer).
U kunt zich inschrijven via: info@deloodsen.be of per telefoon: 03 234 05 11
De avonden gaan door in De loodsen, St Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen

Hopelijk tot ziens, Paul, Bert, Annemie en Ina

Open rouwgroep

Verder leven na het verlies van een zeer dierbare: hoe doe je dat ? Hoe geraak je uit het dal van zoveel pijnlijke gevoelens en belevenissen ? Waar kan je terecht op dat pad van gemis, verdriet, onmacht, kwaadheid soms … Hoe
loopt de weg door die woestijn?

Je weet het: je staat niet al- leen: er zijn er velen die ,elk op eigen manier, met een pijnlijk verlies verder moeten. Het kan helpend zijn om met lotgenoten die weg naar heling te gaan. Elk jaar brengen diverse organisaties rouwende mensen samen daarvoor . Covid heeft dit de voorbije jaren onmogelijk gemaakt.
Maar nu willen we terug van start gaan met een lotgenotengroep in De Loodsen, St. Jacobsmarkt nr. 43.

We bieden de kans om 7 keer om de 14 dagen met andere lotgenoten al die ervaringen te delen.
We starten in de maand maart op woensdag 9 (2 maart kon niet ) en daarom reeds de week nadien 16 maart en verder 30 maart
In April op 13 en 27 en mei 11 en 25 telkens van 14 tot 16 uur.
Annemie en haar ploeg heten ons daar van harte welkom in een goed verlucht lokaal en tussenin een koffie of thee.
Wij (Rudy en Geert) willen jullie wat begeleiden in het delen van die moeilijke weg naar verder leven met de overleden geliefde.
Voor het geheel vragen we een bijdrage van 5 euro per keer voor de onkosten daar. Het is een ‘open rouwgroep’ (wat betekent dat je kan kennismaken, eventueel afhaken of later in te stappen.) Uitraard is het de bedoeling samen die 7 samenkomsten mee te maken.

Meer info bij Rudy.janbroers@telenet.be of
Geert.wllems@hotmail.com 04484/40.24.82