Vakantietijd

Vakantie- Vrijheid    

Op een van de laatste zonovergoten schooldagen mochten de kinderen van de Kleine Jacob alle knutsel-  en ander gerief, dat nu nog in de kelders van de school stond, mee onderbrengen in de grote kelder van de Loodsen.

De school start immers werkzaamheden om de school te verfraaien en de klassen meer aangepast te maken.

Met heel veel papperassenwerk en eindeloos geduld heeft het bestuur de plannen uitgetekend, dromend om nog beter te beantwoorden aan de opvoeding van heel die kleurrijke bende kinderen in al hun verscheidenheid.

WP_20190624_10_57_19_ProHet mag gezegd worden: de inzet, de creativiteit, de professionaliteit en de grote aandacht van leerkrachten, niet alleen in deze school maar op zovele plaatsen, mag onze waardering wegdragen.   

Ze verdienen vast en zeker hun vakantie.

 Vakantie-tijd:   vrijheid?

 Wat zou het fijn zijn mocht ieder de kans krijgen om in de maanden die volgen  tijd te hebben om de eigen vrijheid te ontdekken. Loskomen van ‘al wat zogezegd moet’.

 Het is een van de grootste troeven die we als mens hebben: de vrijheid om te kiezen voor de liefde, voor de vreugde, de schepping, de solidariteit en de trouw. In de tredmolen van elke dag, bij de impact van de sociale media, de dwingelandij van de reclame, de stress om te presteren, de angst voor de ander …verliezen we deze menselijke eigenschappen.  

We hopen dat iedereen de kans krijgt om te verwijlen bij het schone, het plezier van het kleine, de tijd om te vertellen, de zorg voor wie aan de kant staat, de uitdaging van een sportprestatie, de ontdekking van de a(A)nder.

Dan komt er zeker opnieuw tijd vrij om te weten waarvoor je leeft, waarvoor je werkt, wat je vanuit je eigen vrijheid wil opbouwen, welke je beperkingen maar ook je dromen zijn.

De vrijheid van de kinderen Gods: zo mooi beschreven in de brieven van Paulus. Het is een waardevolle traditie in het Christendom. Geen onderwerping aan de courante wetmatigheden maar levend volgens een persoonlijk ge-weten.    ( A.Luyten)Vakantietijd klein 1