’t Vlot

tvlot‘T Vlot is een huiskamerproject voor dak– en thuislozen. Elke dinsdag- en donderdagnamiddag van 14h00 tot 16h00 openen we de deuren van onze gezellige huiskamer. ‘t Vlot is ontstaan in 2003 vanuit straatpastoraat en is gehuisvest boven de kapel van de Heilig Hartkerk in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen.

Voor wie is ’t Vlot bestemd?

‘t Vlot richt zich tot straatbewoners of mensen die een groot deel van de dag op straat doorbrengen. Mensen met of zonder verslaving. Mensen met of zonder psychische moeilijkheden. Mensen met of zonder papieren. Mensen met of zonder een dak boven hun hoofd. Mensen met of zonder een inkomen. Mensen. Of zoals wij ze noemen in ‘t Vlot: onze gasten.’

Mensen die in een een rustige en huiselijke sfeer onthaald worden met koffie, soep, brood… en vooral een luisterend oor. Ze kunnen er even uitrusten of uitblazen, iets lezen of schrijven…op adem en op verhaal komen.

Straatpastoraat en presentie

Aandachtig aanwezig zijn bij mensen en met hen op weg gaan, beschouwen wij als een belangrijke vorm van pastoraat. Vanuit presentie benaderen we eenieder vrij van oordeel in alle omstandigheden van hun leven. Elke keer met een schone lei beginnen, in hoop en wanhoop bij mensen blijven en meeleven is onze visie.

-®franKCroes-DSCF1691

Vrijwilligers

‘t Vlot werd opgericht door pastor Niek Everts en wordt sindsdien mee gedragen door een vaste medewerker en een stevige vrijwilligersploeg. De vrijwilligers zorgen vooral mee voor het onthaal in de huiskamer. Sommigen nemen logistieke taken op voor de mensen, anderen zetten zich tussen de mensen. Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze stevig met hun voeten op de grond staan en tegelijk mee durven dromen. Alle medewerkers komen om de 6 weken samen voor een vormingsmoment waarbij ervaringen gedeeld worden en presentiebeoefening centraal staan.

Samenwerking

t Vlot werkt samen met alle organisaties in de stad Antwerpen die laagdrempelig met straatbewoners op weg gaan. Ze organiseren regelmatig een gezamenlijk vergadermoment, genaamd het Straatoverleg. Met deze verschillende organisaties tracht ‘t Vlot mee te bouwen aan sociale rechtvaardigheid en zich te verzetten tegen sociale uitsluiting van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Omdat we participatie van de gasten belangrijk vinden en willen stimuleren, maken zij zelf, onder begeleiding van Buro Aktief (Free Clinic), steeds een stevige verse soep die tijdens het onthaal wordt aangeboden. De onthaalruimte wordt ook tweemaal per week gepoetst door enkele gasten. Op deze manier vergroten we de eigenwaarde van de gasten en wordt een wederzijds respect gecreëerd in de verstandhouding.

Activiteiten

Elk jaar organiseert ‘t Vlot samen met Jambo (een zusterorganisatie op Linkeroever) een driedaagse uitstap naar een abdij. Tijdens deze dagen zijn gast en vrijwilliger elkaars buddy en dragen ze zorg voor elkaar. Met een dertigtal gaan we op weg. Activiteiten als wandelen, paardrijden, ijsjes eten of een klompenpad trotseren zorgen voor een plezante sfeer. Maar er is ook ruimte voor bezinning, spiritualiteit, gesprekken over de demonen van de straat en hoop voor de toekomst. Van de kern van de ene mens tot de kern van de andere mens wordt vaak verbondenheid voor het leven gesmeed.

Afbeelding1

Daarnaast organiseert ‘t Vlot in samenwerking met o.a. Free Clinic en ‘t (h)artvooriedereen jaarlijks het Winterfeest op het De Coninckplein waar lekker gegeten, gezongen en gedanst wordt.

Kapel en Uitvaarten

Tijdens het onthaal in onze huiskamer zijn bezoekers ook welkom in de kapel die er vlak onder gelegen is. Om er te bidden, een kaarsje te branden, tot rust te komen. Één van de vrijwilligers is daar steeds paraat om een langer en intenser gesprek aan te gaan.

‘t Vlot heeft eveneens een belangrijke rol in de begeleiding van uitvaarten bij het overlijden van gasten. Een herdenkingsmoment wordt georganiseerd in de kerk of de kapel zodat gasten van de straat, familie en vrienden op een waardige manier afscheid kunnen nemen. Er worden bloemen en gedachtenisprentjes voorzien en zoals bij elk afscheid wordt de dienst voorzien van prachtige muziek en persoonlijke woorden.