Sint-Vincentiusvereniging Heilig sacrament

getuigenis van een mens in nood

 

 

 

 

 

Huidige werking

‘Sinds een 25-tal jaren werken we wel enigszins anders.’ Zegt Frieda Van Beurden-Franken, verantwoordelijke bij Sint-Vincentius Heilig Sacrament. ‘Wij vormen een groepje van 10 vrijwilligers die een stuk van hun vrije tijd gebruiken om mensen in onze parochie, onze omgeving te helpen. Verder kunnen we beroep doen op een aantal sterke mannen voor het zware werk – ‘t is te zeggen- ze rijden met de camionette naar de Voedselbank en helpen deze camionette of de eigen wagen uitladen en de goederen in de kelder op de rekken en de koelkasten/diepvriezers te schikken. Christelijk geïnspireerd willen we concrete hulp verlenen. ‘

Jezus zei immers: ”Wat ge voor de minsten van de mijnen doet, doet ge voor mij.”

‘Is die plaatselijke caritas geen water naar de zee dragen? Ook wij stellen ons soms die vraag.
Maar dan proberen we ons in te leven in hun leefsituatie. Zouden ook wij niet graag een helpende hand krijgen als we in de miserie zitten? Het is heel belangrijk waar uw wieg gestaan heeft, voor sommigen was er geen wieg of stond ze in een land waar ze vijandig bejegend werd. We maken geen onderscheid naar afkomst, geloof of kleur. Wanneer mensen die niet tot ons “werkdomein” behoren, (dit is postcode 2600) toch op ons beroep doen helpen we hen maar verwijzen hen voor de volgende keer door naar een vereniging dichter in hun buurt. Hoe bereiken de mensen ons? Via OCMW, school, Kind & Gezin, kennissen,… wordt onze organisatie doorgegeven.‘ aldus Frieda. ‘Er zijn allerlei redenen waarom mensen in problemen komen: echtscheiding, werkloosheid, schulden, ziekte, … Ook mensen die hier in illegaliteit proberen te overleven staan we bij. Illegaal – of beter gezegd zonder wettig verblijf – is gelijk aan geen inkomsten en hoe overleef je dan? Ze betalen soms een schandalige huurprijs voor een mensonwaardige krotwoning. De laatste jaren krijgen we steeds meer mensen over de vloer. Waar we in 1996 een 10-tal gezinnen hielpen zorgen we nu voor 80 gezinnen of een 280-tal mensen (160 kinderen en 120 volwassenen). Wanneer mensen bij ons aankloppen krijgen ze tweemaal een voedselpakket. De eerste keer wordt hun identiteit genoteerd en de tweede beurt brengen ze hun papieren mee. Er wordt een dossier opgesteld met de gezinsgegevens en de vaste inkomsten en uitgaven, waarbij vaak schulden zijn. Dan berekenen we hoeveel dit gezin per persoon en per dag heeft om van te leven (eten, dokter, apotheek, ziekenhuis, school, kleding.) Er zijn gezinnen die maar over 1 euro per dag én per persoon beschikken. Onnodig te zeggen wat je daarmee kan doen of beter niet kan doen. Een huisbezoek is zinvol om de mensen te ontmoeten in hun thuissituatie; schrijnend vaak en daarom is discretie en respect bij zo’n ontmoeting een vereiste.’

Voeding

afbeelding voeding sint vincentius‘Maandelijks halen we voedsel bij de Voedselbank in Mortsel. Dit voedsel komt o.a. van warenhuizen en is niet meer geschikt voor verkoop wegens beschadigde verpakking, naderende vervaldag, …Diezelfde dag is er voedselbedeling in de namiddag en ’s avonds.

Een andere belangrijke hulp komt van de Europese Unie. Het betreft basisvoeding zoals bloem, rijst, pasta, suiker, smeerkaas, soep, kip en ook confituur, chocolade. Hiervoor dienen we registers bij te houden, dit wordt -terecht- streng gecontroleerd.

We hebben het geluk een kelder onder de kerk te mogen gebruiken om de voorraden te bewaren. Hierin staan rekken, twee diepvriezers en twee koelkasten. Tonnen voedsel worden er jaarlijks binnen en dus ook buiten gedragen (gelukkig hebben we een “glijbaan”).

Verschillende keren gedurende het jaar houden we in onze kerk een speciale inzameling.

Zo hebben we in september een inzameling van melk, in november chocolade voor de Sint, tijdens de advent tot Kerstmis alle voeding, voor Pasen paaseitjes en in juni appelen en appelsienen. Van de parochianen komt hierop veel respons zodat we de voedselpakketten kunnen aanvullen.‘

Meer dan enkel bedeling

‘Maar niet alleen voedsel krijgen de mensen’ vertelt Frieda verder. ‘Ook staan we hen bij met woord en daad, verlagen de drempel naar andere hulpverleners, bemiddelen met deurwaarders of schuldeisers en zoeken naar een oplossing door te onderhandelen over een aflossingsplan. We werken nauw samen met het OCMW, de Ideale Woning, energiebedrijven,… Waar het dringend nodig is, betalen we rekeningen van het ziekenhuis, van apothekers, van scholen, van nutsbedrijven. De mensen die we helpen geven we geen geld in handen. Telefonisch kan men ons steeds bereiken in noodsituaties zoals dringende voedselhulp, dringende medicatie enz. Jaarlijks verschijnt onze nieuwsbrief waarna we heel wat stortingen binnen krijgen. In juni vragen we om een beetje vakantiegeld af te staan. Hiermee betalen we dan speelpleinen of een kamp met de jeugdbeweging. Zo hebben de kinderen ook een beetje vakantie en houden we ze van de straat. Vele parochianen en sympathisanten hebben vertrouwen in onze werking en steunen ons. We zijn ook dankbaar voor de acties die andere verenigingen meestal rond Kerstmis voor ons houden: Femma,KWB, OKRA, Samana, VKSJ, scholen….Van de plaatselijke bakker halen we wekelijks de overschot. Maandagnamiddag is er mogelijkheid om brood en gebak af te halen. Pas nog werd er een brunch van “Warm Berchem” georganiseerd door Spa/Groen en de Turkse gemeenschap in Berchem. Er werd voedsel ingezameld en we kregen een flinke som!’

afbeelding 2 sint vincentius