Mensen met een missie

Op een vierkante kilometer tussen de Sint-Jacobsmarkt en Paardenmarkt zijn er veel sporen (gebouwen) waarin mensen vroeger hun beste krachten ingezet hebben voor zwakkere mensen in de samenleving. In de 16de eeuw, 17de eeuw waren dat vaak kloostergemeenschappen: Paters Capucijnen, Zusters Apostolinnen, Grauwzusters…… Ze zetten zich in voor onderwijs, verzorging, verpleging. In de loop van de jaren evolueerde dit. De gebouwen kregen een nieuwe bestemming, boeiend wat er allemaal nu gebeurt !

Ook krijg je in het stukje van de stad een zicht op het evoluerende samenleven tussen Protestanten en Katholieken. Daar doorheen komt ook nog de studentenbevolking, de stadsaanleg van pleinen enz. aan bod.

Vertrek : De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43 te Antwerpen