Armoede onder ons

In de omgeving van de Ossenmarkt en Paardenmarkt bekijken we allerlei aspecten van armoede. Op welke manieren zijn mensen arm ?  Armoede gaat over gebrek aan geld maar ook over problemen op gebied van onderwijs,  opvoeding , werk en huisvesting.

Soms worden mensen dakloos en een aantal leven zelfs zonder papieren en hebben dus geen rechten.  Mensen in armoede moeten leven in grote onzekerheid.  Op onze tocht komen vele aspecten van deze problematiek aan bod, maar ook talrijke vormen van hulp en ondersteuning voor deze mensen.

Op deze leerrijke tocht van HOOP hoor je boeiende verhalen en getuigenissen die bij blijven.

Vertrek : De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43 te Antwerpen