De Overzet

logo overzetDe Overzet is een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen, zonder wettig verblijf met medische zorgen. De Loodsen biedt hen tijdelijke opvang in een oud studentenhuis in de Lange Leemstraat in Antwerpen.

In 2009 ging dit project van start vanuit een samenwerkingsverband met Dokters Van De Wereld,  CAW Adviescentrum migratie (voordien PSC) en De Loodsen.

Voor wie?

De Overzet biedt tijdelijke opvang voor vrouwen zonder wettig verblijf met medische problemen. Deze vrouwen kunnen al dan niet zwanger zijn of reeds kinderen hebben. Ze hebben acuut nood aan onderdak en hebben vaak geen of zeer weinig netwerk. De dames en kinderen kunnen tot twee jaar verblijven in het huis.

DSCN3487

Samenwerking

Kandidaten voor opvang in De Overzet komen via CAW ‘Adviescentrum migratie’ of ‘Dokters Van De Wereld’ bij De Loodsen terecht. De begeleiding van de huisbewoners wordt door een stuurgroep van deze organisaties opgevolgd. Samen trachten we een sterker draagvlak te creëren voor deze vrouwen en op deze manier mee te werken aan betere toekomstperspectieven.

Buddy’s

Elke vrouw wordt gekoppeld aan een buddy binnen het project. Vanuit presentie blijf je als buddy met warme aandacht de vrouw in kwestie liefdevol en vrij van oordeel benaderen in alle omstandigheden van hun leven. Verder worden de dames ook op praktische vlakken ondersteund en organiseren we regelmatig gezamenlijk een uitstap.

De Overzet is meer dan opvang alleen. Samen met de vrijwilligers organiseren we op regelmatige basis een activiteit buitenhuis. Een bezoek aan de kinderboerderij of een dag naar zee staat steevast op het programma.13472413_10153414377671618_1751763277_n