De Overstap

De Overstap biedt tijdelijke opvang aan vrouwen met of zonder kinderen die recent verblijfspapieren kregen of snel zullen krijgen. Het gaat om alleenstaande mama’s die erg snel alles op de rails moeten krijgen om een inkomen te kunnen ontvangen en daarbij op zoek moeten gaan naar een eigen woonst. We proberen ze na 6 tot 8 maanden klaar te stomen voor een zelfstandig leven in onze stad als sterke vrouwen.

De vrijwilligers helpen de vrouwen om het reilen en zeilen in Antwerpen beter te leren kennen, zodat ze de stap naar zelfstandig wonen kunnen zetten. Dit gebeurt al doende door het leven in huis, maar ook door deel te nemen aan de activiteiten die door Kind & Gezin worden aangeboden, of door andere vrijwilligers uit de buurt of andere organisaties.

Groepsfoto iedereen