Stadspastoraat Antwerpen

1993: een belangrijk jaar voor onze stad.
Antwerpen boeide Europa als culturele hoofdstad, én de gelovige inzet van zovele mensen in en voor hun stad kreeg een eigen naam en een eigen ondersteuning: aanvankelijk ‘Kerk in de Stad’, later Pastoraal In De Grootstad (PIDG).
De doelstelling was nogal algemeen: het ondersteunen van een levendige, gelovige gemeenschap in Antwerpen en een engagement voor evangelische solidariteit in onze stad. Na heel wat pionierswerk kwamen er stilaan resultaten.
Dat parochies meer en meer ‘weet hebben van elkaars bestaan’ is er daar alvast één van. Voor door een grotere dekenale samenwerking worden er nu afspraken gemaakt op het vlak van catechese, parochieblad, gemeenschappelijke vieringen,…
De stimulerende aanwezigheid van stadspastoraat op het dekenaal overleg werd een bindmiddel tussen de 41 parochiegemeenschappen in onze stad.

Pastoraal in de Grootstad wil ervoor zorgen dat er in de stad voldoende antennes zijn rond zingeving, voor zoekende mensen, met een bijzondere aandacht voor jongvolwassenen.

In 2004 ging een groep pastores en andere vrijwilligers aan de slag om een heus beleidsplan op te stellen. Een jaar lang werd er vergaderd en gepland, samengekomen en nagedacht over ‘Geloven in een warme stad’. Uiteindelijk kwam men tot vier strategische keuzes voor de toekomst:

  • werken aan zingeving, met speciale aandacht voor cruciale levensmomenten, de toegankelijkheid van stadskerken, straatpastoraat en volksreligie
  • betrokkenheid op het stedelijk weefsel, met aandacht voor armoede, vergrijzing en allochtonen
  • samenwerken rond inhoud, met aandacht voor het eigen profiel van de parochies
  • het contact met jongeren versterken, met aandacht voor jonge gezinnen pastores en vrijwilligers degelijk vormen en ondersteunen.

In 2009 werden er twee onderzoeken uitgevoerd door het Nederlandse onderzoeksbureau KASKI.
Het 1ste handelt over de statistische evolutie van de katholieke bevolking in de stad Antwerpen.
Het 2de over de “maatschappelijke bijdrage van de parochies in de stad Antwerpen”.
Beiden zijn te downloaden op www.kaski.ru.nl