Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur vergadert tweemaandelijks

Voorzitter :

Johan Martens

Andere leden :

Dominic Verhoeven, Harry Harding, Jan Kint, Jef Barzin, Ludo Van der Vorst, Paul Scheelen, Rik de Vleesschauwer, Annemie Luyten, Rita Boeren