Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur vergadert tweemaandelijks

Voorzitter :

Frank Morlion (Voorzitter ad interim)

Andere leden :

Dominic Verhoeven, Harry Harding, Ludo Van der Vorst, Paul Scheelen,
Rik de Vleesschauwer, Annemie Luyten, Fernand Cooreman