Jong geleerd ?

afbeelding 1ste bladOp het schoolfeest van de Kleine Jacob, mochten de allerkleinsten in de blakende zon , samen met hun juf een echt optreden verzorgen. Ik kon een kijkje nemen achter de schermen en zag met hoeveel tederheid en zonder druk de kinderen op het podium werden gebracht.

In het voorbije week-end waren ongeveer de helft van de artikels in de krant gewijd aan het failliet of beter gezegd de onaangepastheid van bepaalde instellingen: de gezondheidszorg, het buitenlands beleid, de Europese politiek, de banken, het onderwijs (‘de school moet op de pot’).

Elk van hen zou onvoldoende rekening houden met de moderne evoluties en zo de toekomst hypothekeren.

Wel opvallend waren de kanttekeningen of bedenkingen die mensen erbij maakten. Er werden vragen gesteld bij de mogelijkheden van de morele verontwaardiging,( bij de dood van Mawda) bij de grenzen van onze solidariteit, bij de motivatie en zelfs de spiritualiteit van de Westerse mens. De verschillende vakken in de school zijn onvoldoende verbindend. Dit zijn enorm belangrijke vragen, tekenen van de tijd, een oproep om met mensen van verschillende leeftijdsgroepen in gesprek te gaan over de waarden, die we willen beleven, over een diepere dimensie van inburgering in een wereldsamenleving.

En ondertussen is het schooljaar ver gevorderd en zien we talloze mensen zich inzetten om met jongeren die uitdagingen te blijven aangaan. We mogen hopen dat ze ruggesteun krijgen in hun creativiteit om vernieuwingen aan te brengen en vooral om jonge mensen zin te geven in hun bestaan.

En in de examentijd wensen we vooral energie aan de studenten, wetenschappelijke kennis die de samenleving beter maakt, keuzemogelijkheden die niet onbeperkt zijn, maar die helpen om een vreugdevol leven uit te bouwen. Kennis die helpt om een beter mens te zijn.